Marulk på menyn??

2017-02-03 av Karin Hedlund.

För ett tag sedan fick vi ett mail angående att servera Marulk på menyn.

(Marulk är med på den ”röda” listan av utrotningshotade fiskar som man ska undvika att äta)

Innan beslut togs gällande råvaruvalet hade vi kontakt med vår fiskleverantör Ulf Selin från Fiskgrossist-företaget Kneippsundet AB.
Detta för att säkerställa att vi inte skulle hantera en röd-flaggad art och därmed brista i respekt vad avser de stora problem som skapas av osunt fiskande. Detta är Ulfs svar:

”Marulken ni serverar är en bifångst vid annat fiske. Det finns inget riktat fiske på marulk. Med bifångst menas att tex en båt som fiskar torsk även får upp annan fisk och istället för att kasta i död fisk i havet så tas denna om hand. Som de flesta vet så föredrar ingen att fisken kastas tillbaka i havet.”

Enligt den försäkran vi har, så säljs sedan denna bifångst på auktion där priset bestäms av tillgången. Vi handlar således inte in fisk som fångats målmedvetet, utan fisk som av misstag kan bli fångad så länge det över huvudtaget pågår fisk i haven.
I övrigt så försöker vi rikta våra fiskinköp till förnuftig distribution. De odlade lunchfiskarna är exempelvis ASC eller MSC märkta, rödräkorna viltfångade osv.
Köttet är företrädesvis svenskt, alternativt Italienskt, men då från gårdar med ursprungsbeteckning. Lunchtiden klarar vi dock inte alltid att selektera riktigt till 100% eftersom vi lyder under kundens pristolerans gällande lunchkostnaden. Det kan då hända att vi använder högrev av irländsk hereford, rosèkalv från Holland eller lamm från Skottland eller Nya Zeeland

Skulle dock alla vara lika aktsamma som personen som reflekterade över detta så skulle vårt arbete underlättas eftersom de alternativ ( läs krogar), som enkom arbetar med prislappen som konkurrensmedel, då inte skulle få någon marknad. Skulle exempelvis vara intressant att få veta var kyckling, biff eller jätteräkor som används på diverse asiatiska krogar kommer ifrån och om någon av deras kunder någonsin ställer frågan? Detta var nu bara en reflektion…

Inga kommentarer