Eno AntipAsto, sElEzionE di spEciAlità gEnuinAmEntE itAliAnE

2020-02-11 av Karin Hedlund.

Eno antipasto, ett urval av genuint italienska specialiteter. Produkterna kan variera, fråga oss angående intoleranser.

Varying mixed selection of top quality Italian delicacies.

Inga kommentarer