AltErnAtivA vEgo dEl giorno, prEgAsi chiEdErE AggiornAmEnto Al sErvizio

2020-02-11 av Karin Hedlund.

Veg/vegan: fråga köket vad som gäller för dagen.

Today’s vegan dish; please ask!

Inga kommentarer